Keuring en inspectie

> Keuring en inspectie
> Advies

De Arbo-wetgeving laat er geen misverstand over bestaan: in het geval van een werkgever-werknemer relatie dienen de elektrische installatie en apparaten gecontroleerd te worden volgens de NEN3140. Deze norm kan ook gehanteerd worden bij controle van alle andere elektrische installaties. Wij zijn aangesloten bij UNETO-VNI en uitstekend geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van beheer en inspectie.

Samen met de opdrachtgever stellen wij een Programma van Eisen op. Hierin wordt omschreven waaraan de inspectie moet gaan voldoen. Afhankelijk van de regelgeving en risicofactoren wordt een inspectiefrequentie bepaald. In overleg met de onderneming en rekening houdend met het beschikbare budget wordt een uiteindelijk inspectieplan opgesteld.